USKOVA startede i januar 2011, og er en solovirksomhed, som arbejder i et stærkt lokalt og nationalt forankret netværk. Jeg er specialiseret i, hvordan foreninger, organisationer og institutioner arbejder med borgere, der modtager ydelser eller borgere som er frivillige. Jeg løser opgaver inden for områder som:

 • Entreprenør i ideudvikling, beskrivelse og omsætning til praksis i projekter
 • Brugerdrevet evaluering
 • Udvikling af frivillige tilbud som følgeskab til velfærdstilbud
 • Rådgiver og underviser om:
  • Rekruttering af frivillige
  • Koordinering af frivillige
  • Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige
  • Rollen som frivilligkoordinator
  • Motivation og begejstring hos frivillige
  • Fastholdelse af frivillige
  • Kurser for og med frivillige

Nuværende projekter

 • Projektkoordinator for projekt ’Sundhed for ældre med motionsven’
 • Udvikling og uddannelse af Borgerjournalister i samarbejde med Bysekretariatet i Randers Nordby
 • Brugerdrevet evaluering på områdecenter Kildevang, Langå, Randers Kommune
 • Underviser på VIA University College Campus Horsens, Århus, Silkeborg og Viborg

Tidligere projekter

Været projektleder for etablering af Danmarks første kommunalt drevet frivilligcenter Frivilligværket i 2007 – 2010, og modtog i 2009, Randers Kommunes ’Rage op pris’ for arbejdet med etablering af Frivillig-værket.
Stået i spidsen for projektetablering, fundraise og gennemførelse af:

 • Projekt Følgesvend – en frivillig ledsagerordning for sindslidende www.folgesvend.dk
 • Projekt Frivillige ved Hospice Randers
 • Projekt forskellighed på tværs – integration gennem frivilligt arbejde
 • Projekt Børsterne – en frivillig tandlæge ordning for hjemløse og særligt udsatte
 • Motions- og aktivitets forening for hjemløse og særligt udsatte
 • Friliv – en festival for det frivillige sociale arbejde i Nordbyen i Randers

I Randers Sundhedscenter, som huser både kommunale, private og frivillige aktører på sundhedsområ-det. Du kan altid ringe til USKOVA Ingenuity og få et uforpligtigende møde. Hvis vi bliver enige om at arbejde videre imod et samarbejde, udarbejder jeg som regel et tilbud, hvor jeg beskriver opgaven og mine ideer til opgaveløsningen samt giver pris.

Jeg skriver altid aftaler ned, og en aftale er en aftale, både når det gælder tid og pris.

USKOVA Ingenuity v. Ulla Skov Aldahl
Randers Sundhedscenter
Biografgade 3, plan 3
8900 Randers C

Tlf. +45 2074 0794
E-mail: ulla@uskovaingenuity.dk

Om USKOVA siger kunderne... (klik)

bliver der skabt overblik over din ide, og jeg løser din opgave med snilde, opfindsomhed og solid faglig baggrund. Fællesnævneren for de opgaver jeg laver er brugerdrevet innovation. Jeg har mange års erfa-ring med arbejde i den kommunale sektor. Jeg er uddannet sygeplejerske, har en diplom i sundhedsformidling og evaluerings praksis og endnu en diplom i journalistik.

USKOVA Ingenuity v. Ulla Skov Aldahl
+45 2074 0794
ulla@uskovaingenuity.dk

med et princip om snilde, opfindsomhed og sund fornuft.

Jeg er vant til at arbejde på tværs af grænser og hierarkier sammen med politikere, embedsmænd, fagprofessionelle og borgere. Mit arbejde sætter parternes viden og erfaringer i spil, og udvikler nye og konkrete resultater, som jeg er med til at søsætte i praksis.

Randers Sundhedscenter
Biografgade 3, plan 3
8900 Randers C